Festival Reglement

Het gebruik en in het bezit hebben van, alsmede handel in Soft- en Harddrugs is verboden.

Beveiliging en Camerabewaking

Voor uw en onze veiligheid wordt er op het festivalterrein gebruik gemaakt van camerabewaking. Deze maatregel is bedoeld om een veilige omgeving te creëren en om mogelijke veiligheidsincidenten te voorkomen en/of te onderzoeken.

De camerabewaking is strikt gericht op de beveiliging van het festivalterrein en de bescherming van de festivalgangers. De beelden worden alleen gebruikt voor veiligheidsdoeleinden en worden zorgvuldig behandeld volgens de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

De camerabewaking richt zich op gebieden waar zich mogelijk veiligheidsrisico's kunnen voordoen, zoals ingangen, uitgangen, drukke plekken en andere kritieke punten op het terrein. Hierdoor kunnen beveiligingspersoneel en hulpdiensten snel reageren op incidenten en de veiligheid van alle aanwezigen waarborgen.

De beelden die worden vastgelegd door de camerabewaking kunnen, indien nodig, worden gebruikt bij het onderzoeken van incidenten, het identificeren van daders en het verstrekken van bewijsmateriaal aan de bevoegde autoriteiten. Het bewaren van de beelden gebeurt conform de wettelijke vereisten en wordt alleen voor een beperkte periode gedaan, tenzij er een gerechtelijk bevel of een andere wettelijke verplichting is om ze langer te bewaren.

Het is ten strengste verboden om de camerabewakingssystemen te manipuleren, beschadigen of op enige andere wijze te hinderen. Elke vorm van inbreuk op de privacy van anderen, waaronder het ongeoorloofd verspreiden van beeldmateriaal, zal worden behandeld volgens de geldende wet- en regelgeving.

Door het betreden van het festivalterrein stemt elke bezoeker ermee in dat hij/zij gefilmd kan worden door de camerabewakingssystemen. Het festivalorganisatie behoudt zich het recht voor om, indien nodig, beelden te gebruiken voor veiligheidsdoeleinden en om de veiligheid van het evenement te waarborgen.

Afgelastingen en afmeldingen

- Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen entreekaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
- De afgelasting, het staken en / of niet uitspelen van het evenement geeft het publiek geen recht op restitutie van (enig deel van) de toegangsprijs, of andere compensatie.
-Er vindt geen restitutie plaats van consumptiemunten na afloop van het evenement of bij eerdere staking en/of niet uitspelen van het evenement.

Geen wapens, vuurwerk en gevaarlijke voorwerpen

Wapens genoemd in de wet wapens en munitie alsmede vuurwerk, brandgevaarlijke en explosieve stoffen zijn niet toegestaan. Evt. gevaarlijke voorwerpen zijn ter beoordeling van de beveiliging.

Geen eigen consumpties

Eigen drink- en etenswaren als mede glas, blik en plastic flessen zijn verboden. Geen verkoop en promotie van goederen en / of diensten.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het Valkeryfestival goederen en/of diensten in welke hoedanigheid dan ook te verkopen dan wel te promoten op of rond het festivalterrein. Aangetroffen goederen en promotiematerialen zullen in beslag worden genomen.

Geen film en geluidsopnamen

Het maken van film- en geluidsopnames zonder schriftelijke toestemming van het Valkeryfestival is verboden. Foto’s mogen alleen met camera’s zonder telelens gemaakt worden. Bij overtredingen worden apparatuur en opnames in beslag genomen.

Geen ongewenst gedrag

Crowdsurfen, vechten, geweldpleging, diefstal, handtastelijkheden, overmatig drankgebruik, opruiing, provocatie, wildplassen, discrimineren, mishandeling, intimidatie, jezelf of anderen in gevaar brengen of kunnen brengen is niet toegestaan. Overig is ter beoordeling van de beveiliging.

Strafbare feiten

Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

Legitimatie en onderzoek aan kleding en tassen

Legitimatie op verzoek van de organisatie is voor een ieder verplicht. Door aanwezig te zijn op het festivalterrein geef je aan mee te zullen werken aan een onderzoek van kleding en tassen op verzoek van de organisatie.

Overige bepalingen

Aanwijzingen en/of opdrachten gegeven door of namens het Valkeryfestival dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd.

Tijdens het festival worden foto en videomateriaal geschoten. Bij het betreden van het terrein gaat u hiermee akkoord. Deze foto en videomaterialen kunnen gebruikt worden ten behoeve van social media uitingen. 

Dit festivalreglement is van toepassing op een ieder die aanwezig is op het festivalterrein van het Valkeryfestival. Door aanwezig te zijn op het festivalterrein geef je aan dat je je zult conformeren aan de regels gesteld in dit festivalreglement.

Zaken die niet zijn toegestaan op het festivalterrein worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt. Indien nodig worden ze samen met jou overgedragen aan de politie.
Bij het niet naleven van ons bezoekersreglement kan je de toegang tot het festivalterrein formeel ontzegd worden door het Valkeryfestival.

Aanwezig zijn op het festivalterrein van het Valkeryfestival is geheel voor eigen risico.